Liên hệ với chúng tôi

Công ty CP Việt Nhân Bắc Ninh.

  • Số 1, Đường Hữu Nghị, KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

  • 077 332 9696

  • fastfootviet@gmail.com